Elevarbejder fra Landbohøjskolen: Herregaardshave. År 1899. 70x1007 cm, 1:1000. Tusch, akvarel. - Tegner: Clemen Jensen


Gem virker kun i Firefox og Chrome