Andersen, Jens Peter: Københavns Rådhusplads. År 1943. 60x83 cm, 1:500. Tryk, tusch, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 3 tegninger og note.


Gem virker kun i Firefox og Chrome