Andersen, Jens Peter: Fredensborg Slotshave. År 1933. 69x85 cm, 1:250. Tusch, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 2 tegninger, breve og note


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning