Boye, Georg: Haveselskabets have, Frederiksberg. År 1948. 42x64 cm. Kopi.
Mappen indeholder desuden: 31 tegninger og noter


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning