Boye, Georg: Ebberødgaard. År 1954. 59x62 cm, 1:400. Tusch, blyant.
Mappen indeholder desuden: 27 tegninger


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning