Glæsel, Edvard: Vedbygaard. År 1898-1910. 50x63 cm, 1:800. Tusch.
Mappen indeholder desuden: 86 tegninger, breve og noter. Også 3 ruller med 15 tegninger og note


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning