Glæsel, Edvard: Blaagaardsgade. År [1898]. 32x26 cm, [1:500]. Tusch, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 12 tegninger og brev


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning