Glæsel, Edvard: Bispebjerg kirkegaard. År 1900. 25x30 cm, 1:4000. Tusch, blyant, akvarel.
Mappen indeholder desuden: 30 tegninger, breve, noter og pjecer. Også rulle med 3 tegninger


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning