Glæsel, Edvard: Raadhuspladsen. År [1898-1904]. 19x28 cm. Tusch, blyant, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 6 tegninger, breve, noter, pjecer og fotos. Også 2 ruller med 9 tegninger


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning