Glæsel, Edvard: Vallø slotspark. År [1885]. 37x43 cm, 1:400. Tusch, blyant, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 71 tegninger, breve og noter. Også rulle med 1 tegning


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning