Glæsel, Edvard: Kløvermark park. År [1903]. 72x41 cm, [1:200]. Farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 20 tegninger, breve, noter og pjecer. Også rulle med 1 tegning.


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning