Glæsel, Edvard: Bibliotekshaven. År [1906-08]. 32x28 cm, 1:1200. Tusch, blyant, farvekridt. - Ejer: Det Kongelige Bibliotek
Mappen indeholder desuden: 13 tegninger, breve, noter og pjecer


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning