Glæsel, Edvard: Hjørring amtmandsbolig. År [1910]. 62x47 cm, 1:400. Tryk, tusch, blyant, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 4 tegninger, breve og noter


Gem virker kun i Firefox og Chrome
klik for at skifte tegning