Glæsel, Edvard: Visborggaard. År 1914. 58x69 cm, 1:800. Tusch, blyant, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: brev og noter.


Gem virker kun i Firefox og Chrome